DUDA SVD spol. s.r.o.

DUDA SVD spol. s.r.o., Váš spolehlivý partner

Realitní sekce: +420 233 373 442
Správa nemovitostí: +420 233 374 219

Aktuality a zajímavosti

Obecné informace

Vážení vlastníci jednotek, vážení nájemci a uživatelé bytů a nebytových prostor, vážená paní, vážený pane,

v návaznosti na předložené vyúčtování nákladů spojených s užíváním bytu za rok 2007 bychom Vám rádi sdělili informace o výplatě vyúčtovaných přeplatků.

Vykázané přeplatky budou vypláceny v úředních dnech v prostorách kanceláří naší společnosti na adrese Milady Horákové 68, Praha 7, a to v těchto dnech – 5.8, 12.8., 19.8., 26.8., 2.9., 9.9. a 16.9. v době od 10:00 do 12:00 hodin a od 14:00 do 18:00 hodin.

Přeplatky budou vypláceny nájemcům na základě předložení dokladu totožnosti (občanský průkaz nebo pas). V případě, kdy bude vyzvedávat přeplatek jiná osoba, musí být písemně zmocněna nájemcem – tzn. musí předložit plnou moc k zastupování nájemce a k vyzvednutí přeplatku, v případě částek nad 1.000,- Kč musí být plná moc úředně ověřena. Součástí plné moci musí být uvedení těchto údajů – celého jména, data narození a trvalého bydliště.

Nájemcům, kteří hradí nájemné převodem ze svých účtů budou přeplatky automaticky zaslány na účet v průběhu měsíce srpna 2008.

Vážení nájemci, rádi bychom Vám při této příležitosti nabídli i jinou možnost vyzvednutí přeplatků, tzn. zaslání přeplatků bezhotovostní formou na Váš účet. Tento způsob výrazně zjednoduší a zrychlí celou agentu. Pokud budete chtít využít této možnosti, prosíme o zaslání Vašeho písemného pokynu spolu s uvedením čísla účtu a bankovního spojení. Jako variabilní symbol bude uveden používaný variabilní symbol v rámci plateb nájemného.

Závěrem upozorňujeme všechny nájemce, že nevyzvednuté přeplatky budou po datu 16.9.2008 odeslány poštovní složenkou na adresy nájemců, ponížené o poštovné.

Děkujeme za pochopení.
S úctou
Ing. Miroslav Láník

Platí pro domy:

č.p. adresa domu
125 korunovační 32
143 Šmeralova 10
216 Keplerova 12
242 Nad královskou oborou 29
254 Jana Zajíce 24
297 Šmeralova 13
300 Čechova 25
387 M. Horákové 56
464 Zenklova 19
520 Ovenecká 16
569 Bělehradská 90
705 Zikova 11
834 Heřmanova 42
851 Milady Horákové 84
967 Dukelských hrdinů 10
979 Janovského 11
1277 Kotevní 5
1364 Plynární 4
1385 Farského 1
1385 U Smaltovny 30
1692 Jeseniova 93
DUDA SVD spol. s.r.o je členem
Asociace realitních kanceláří
České republiky
DUDA SVD spol. s r.o.
pracoviště Milady Horákové 68
správa nemovitostí 07
kanceláře 1. patro
170 00 Praha 7
tel.: +420 233 374 219
správa nemovitostí 02
kanceláře přízemí
170 00 Praha 7
tel.: +420 222 728 330

Copyright © DUDA S.V.D. spol. s.r.o., všechna práva vyhrazena

Zajímavé odkazy | Tvorba www stránek © Winternet 2009