DUDA SVD spol. s.r.o.

DUDA SVD spol. s.r.o., Váš spolehlivý partner

Realitní sekce: +420 233 373 442
Správa nemovitostí: +420 233 374 219

Aktuality a zajímavosti

Regulace nájemného bytů

10.5.2005

Rád bych jako vlastník nemovitostí a zároveň i člen Asociační rady ARK ČR vyjádřil svůj vlastní názor na tuto problematiku mýty opředené regulace nájemného u bytů.

Regulace nájemného je pojem, který hýbe českou veřejností. Alespoň podle některých politiků. Ví však veřejnost, co ona regulace vlastně znamená? Podle mého soukromého názoru nikoliv. Přesto se politici stále veřejností ohánějí. Otázkou tedy je, komu slouží humbuk, který okolo nájemného vznikl?

Jeden italský vlastník nájemních nemovitostí v Praze tvrdí, že ho český stát omezuje v jeho podnikání tím, že reguluje nájemné. Vznášel však podobnou otázku v době, kdy nemovitosti kupoval? Nebo snad chce tvrdit, že cena kupovaných nemovitostí vůbec neodrážela skutečnost, že jsou v České republice nastavena pravidla, která chrání nájemníky? Anebo to vůbec netušil? Není to pak ale jeho chyba, že se před koupí neinformoval o existující legislativě? Přidá tento, nebo jemu podobní podnikatelé - kupci nemovitostí (nyní ovšem státem omezovaní pronajímatelé) bývalým prodávajícím na ceně, až se zruší platné smlouvy? Obávám se, že nikoli.

Regulace nájemného navíc v současné době podle mého názoru vlastně neexistuje. Pro nové smlouvy již platí volný režim, staré smlouvy (nazývané regulované) platí stále dál.

Silní vs. slabí

Pacta conventa, quae neque contra leges nec dolo malo inita sunt, omnimodo observanta sunt – dohodnuté smlouvy, jež nebyly uzavřeny ani proti zákonům, ani se lstivými úmysly, nutno za všech okolností zachovávat. To platilo v Starém Římě a ten text je tak jasný, srozumitelný a pro veřejnost jasný, že nemá smysl ho dále rozpitvávat.

Co všechno se má podle státem poškozovaných vlastníků nájemních domů vlastně deregulovat (pochop zrušit). Doba nájmu? Původní nájemné vyplývající z kategorizace bytů, při které si mnoho lidí zvelebilo své byty za vlastní těžce vydělané peníze pod slibem, že jim nikdy nebude zvýšeno nájemné na vyšší kategorii? Zrušíme jim snad právo užívat příslušenství bytu? Sebereme jim právo používat výtah, půdu či sklep? Bude k početí dítěte v nájemním bytě zapotřebí nějaké svolení?

Vzpomene si ještě někdo z nás na teze ze základních restitučních předpisů? Například na tu, která říká, že věc se vydá oprávněné osobě ve stavu, v němž se nalézala ke dni doručení písemné výzvy. Všichni jsme to tehdy chápali. A i proto mám dnes velké dilema. Jako vlastník nájemních nemovitostí bych měl totiž podpořit sdružení majitelů realit. Měl bych začít bojovat za své nezadatelné právo být bohatý a mít ze svého majetku odpovídající příjem. Cítím ale, že nemohu.

Musím se nyní rozhodnout, zda budu bojovat proti slabým, anebo silným. Stát je pro mne v roli silného, s nímž by měli pronajímatelé svést boj o daňové úlevy v co nejširším spektru. Vzít si jako rukojmí nájemce bytů považuji za projev slabosti a nečestnosti. A proto jako jedinec nepodpořím ty, kteří chtějí v průběhu rozehrané hry měnit pravidla a berou si bezbranná rukojmí. Já raději vyzvu stát na čestný souboj. A věřím, že nezůstanu osamocen. Neboť na druhou stranu není možné, aby jedna vrstva obyvatel (majitelé nájemních nemovitostí) doplácela na výhody vrstvy druhé (nájemníků).

Bod zlomu

A když už jsme u té spravedlnosti: je třeba dorovnat ony kupní ceny, za něž se v minulosti při tolik kritizované regulaci nájemného kupovaly činžovní domy a celá panelová sídliště.

Možná, že bych podpořil i řešení, které určí tzv. bod zlomu. Tím by bylo datum, v němž bude zrušeno cenové ujednání smluv, které byly uzavřeny v dobách, kdy bylo nájemné regulováno. Ostatní závazky pronajímatelů by však zůstaly zachovány. Horizont deseti či patnácti let se mi jeví jako spravedlivý a akceptovatelný. A odůvodněný. „Křečkovy[1]“ babičky tak dožijí ve svých bytech důstojně a bez stresů. Mladí si zajistí nové bydlení ve svém a podle svého. Stavební výroba dostane impuls. Majitelé realit budou mít vysněné prázdné domy. Finanční úřady Evropské unie se do té doby propojí v datových oblastech a jistě ubude různých spekulantů. Makroekonomické dopady navrženého řešení nechám popsat odborníky, ale je jisté, že klady převáží nad negativy. A hlavně bude jasno. Protože tam, kde není jasno, je šero. A kde je šero, tam se daří …

JUDr. Miroslav Duda

DUDA, SVD, spol. s r.o.,

člen Asociační rady ARK ČR


DUDA SVD spol. s.r.o je členem
Asociace realitních kanceláří
České republiky
DUDA SVD spol. s r.o.
pracoviště Milady Horákové 68
správa nemovitostí 07
kanceláře 1. patro
170 00 Praha 7
tel.: +420 233 374 219
správa nemovitostí 02
kanceláře přízemí
170 00 Praha 7
tel.: +420 222 728 330

Copyright © DUDA S.V.D. spol. s.r.o., všechna práva vyhrazena

Zajímavé odkazy | Tvorba www stránek © Winternet 2009