DUDA SVD a.s.

Váš spolehlivý partner

Společnost zabývající se majetkoprávními vztahy, řešením problematiky vztahující se ke katastru nemovitostí, realitní činností a správou nemovitostí

Oznamovací systém – Whistleblowing

Pracovníkům a zaměstnancům společnosti umožňujeme příjem anonymních oznámení dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů a zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a to ústně osobě určené k výkonu činnosti podle § 11 zák.č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů či prostřednictvím písemného oznámení vhozeného do poštovní schránky DUDA SVD a.s. v přízemí domu na adrese: Milady Horákové 176/68, 170 00 Praha 7.

Osobou určenou k výkonu činnosti podle § 11 zák.č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, je: paní Romana Pobudová, tel.: 234760077, e-mail:  sekretariat@dudasvd.cz

DUDA SVD a.s.
Milady Horákové 176/68
170 00 Praha 7
Jak se k nám dostanete
Volejte
DUDA SVD a.s. je členem Asociace realitních kanceláří České republiky